Centrum Edukacji Dorosłych w Żarach on-line

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Przebywasz w: Kursy kwalifikacyjne

Oligofrenopedagogika

Cel kursu:
Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające skuteczne oddziaływania rewalidacyjne i psychokorekcyjne w stosunku do dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w różnym stopniu (lekkim, umiarkowanym i znacznym), przebywających w placówkach szkolnictwa specjalnego oraz w środowisku rodzinnym.

Wymagania:
Nauczyciele i wychowawcy placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo, którzy ukończyli studia wyższe lub SN i mają przygotowanie pedagogiczne.

Sposób zakończenia:
  • 8 przedmiotów
  • egzaminy
  • 4 prace kontrolne
  • 1 aktywna obecność

Uprawnienia:
Praca dydaktyczno–wychowawcza (diagnoza, rewalidacji, psychokorekcja) z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo.

Absolwenci otrzymują:
Świadectwo Ukończenia Kursu Kwalifikacyjnego,
zgodnie z wymogami Rozporządzenia MEN (Dz.U. z 2003 r., nr 84, poz. 779)

Informacje i zapisy:
Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli,
ul. Żagańska 11, 68-200 Żary,
tel: 68 363 59 52

Koszt kursu:
1 920,- zł
Możliwość opłaty w ratach.

Czas trwania:
270 godzin